Matematikk for barnehagelærere

Martin Carlsen, Unni Wathne og Gro Blomgren, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Matematikk for barnehagelærere er en innføringsbok om barns utvikling av matematikk i barnehagen. Det at barnehagelæreren undrer seg sammen med barna, at barnehagelæreren og barna stiller spørsmål til hverandre, diskuterer og argumenterer i form av matematiske samtaler, er et viktig grunnlag for barns utvikling av matematikk i barnehagen.

Denne utgaven av Matematikk for barnehagelærere er revidert og oppdatert med bakgrunn i nyere forskning på barns matematiske utvikling. Det matematikkfaglige innholdet eksemplifiseres ut fra matematikkaktiviteter og observasjoner med bakgrunn i barns, studenters og personalets praksis i barnehager. Hvert kapittel inneholder en oversikt over sentrale begreper og refleksjons- og diskusjonsoppgaver som studentene kan gjøre alene og sammen med medstudenter. Utgangspunkt for boka er Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017).