Liv og helse Yrke (LK20)

Liv og helse Helse- og oppvekstfag (LK20)

Lærebok helse- og oppvekstfag vg1

Sigrid Bogstad, Annette Bråthen og Hilde Lindemann Andressen, 2020, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale


Liv og helse Yrke handler om ulike yrker i helse- og oppvekstfag. Elevene blir kjent med yrkesvalgene som er aktuelle og hvilke arbeidsoppgaver som er relevante for det aktuelle yrket. I tillegg får elevene god kjennskap til velferdsteknologi og hvilke hjelpemidler som kan bli aktuelle i fremtidens arbeidsliv. Profesjonalitet, brukermedvirkning og etikk er også spesielt vektlagt i Yrkesboka. De tre lærebøkene Helse, Kommunikasjon og Yrke, som tilsammen utgør Liv og helse-verket til Cappelen Damm på vg1, er skrevet for læreplan Kunnskapsløftet LK20.

Komponenter til Helse for helse- og oppvekstfag

Yrke Lærebok med oppgaver på flere nivåer (alt-i-ett-bok)
• Helse Brettbok
, lisens
• Helse Unibok, gratis
• Liv og helse Elevnettsted, gratis
• Liv og helse Lærernettstedet, lisens

Liv og helse Yrke inneholder et rikt utvalg av eksempler som knytter teori til elevens egen hverdag og til yrkespraksis, samt aktiviteter og refleksjonsspørsmål der elevene selv kan undersøke, diskutere og reflektere. Dette skaper engasjement og gir rom for god læring i samarbeid med andre.

I tillegg til læreboka inneholder nettstedet en rekke gode ressurser som utfyller boka, og gjør at undervisningen blir variert. Gjennom å arbeide med innhold i bok og på nettsted får elevene en grunnleggende kompetanse som yrkesutøvere.

Yrkesboka er nært knyttet til de to andre fellesfagene Kommunikasjon og Helse, slik at tverrfaglig arbeid med fagene er enkelt å gjennomføre.

https://hofag.cappelendamm.no/