Klar Helse- og oppvekstfag

Klar

Praksisordbok – fagspråk i yrkesfagene

Rhonda Nes Lothe og Hilde Vikse, 2021, Spiral, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen
299,–

Omtale

KLAR-serien lærer elever på helse- og oppvekstfag det fagspråket de trenger på en oversiktlig og innovativ måte. Ordbok og app gir en innføring i ord og uttrykk og gjør elevene klare for skolearbeid og praksis innen HO-fag. KLAR fører fagspråket inn i språkopplæringen og passer også godt for voksne innvandrere som skal i arbeidspraksis eller forberede seg til en utdanning innen helse- og oppvekstfag.


KLAR-serien tar fagspråket på alvor
ved å sette fokus på viktige ord og uttrykk i de aktuelle yrkene. I KLAR-praksisordbok for helse- og oppvekstfag blir rundt 200 ord og uttrykk oversiktlig presentert sammen med et bilde og en kort forklaring. Det er mulig å gjøre egne notater og refleksjoner i hvert kapittel. Bakerst i boka finnes det en appendiks med alle ordene oversatt til engelsk. På baksiden av omslaget er det en QR-kode som fører til KLAR-app.

KLAR – app er en motiverende digital ressurs med morsmålsstøtte som inneholder de samme ord og uttrykk som i ordboka for helse- og oppvekstfag. I KLAR – app har elevene mulighet for å få opplest ordene på norsk. Appen tilbyr også skriftlig morsmålsstøtte på seks ulike morsmål: engelsk, arabisk, somali, tigrinja, polsk og litauisk.
I appen er det dessuten mulig å legge til egne ord og bilder, og på den måten bygge sin egen praksisordbok, og bli enda bedre forberedt på arbeidslivet. KLAR – app har også en spillfunksjon som gjør det engasjerende å øve på alle ord og uttrykk som ligger i appen.

Gjennom KLAR – app kan elevene enkelt lære når som helst og hvor som helst – på skolen, hjemme og ute i arbeidspraksis. Appen krever innlogging. Ordboka er også i et hendig format som gjør det enkelt å ha dem med på praksisplassen.

KLAR – app bestilles her: KLAR kompetanse
Appen selges som årslisens og er klar for Feide 2.0 brukere.
Se priser her

I fagfornyelsen skal elevene lære å mestre ulike sjangre de vil møte i yrkeslivet. KLAR-serien tilbyr en språkboks som inneholder mange kort. Kortene tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene, samtidig som de vektlegger tverrfaglig jobbing med yrkesfagene. Hvert kort gir mulighet for individuelt arbeid eller samarbeid med andre. Les om KLAR - språkboks

KLAR-serien er praktisk og intuitiv og hjelper elevene med å få en enkel oversikt over de mest relevante ord og uttrykk de trenger innenfor sitt yrkesfag. KLAR passer spesielt godt for elever i særskilt norskopplæring på videregående skole og for unge og voksne deltakere i voksenopplæringen som ønsker en utdanning innen helse- og oppvekstfag.

Forfatterne har solid undervisningserfaring fra yrkesfaglig studieretning og arbeid med særskilt språkopplæring på yrkesfagspråket. Hilde Vikse og Rhonda Nes Lothe har begge et sterkt engasjement for å integrere fagspråket i språkopplæringen for å gjøre det mer relevant og motiverende for elever som ønsker en yrkesfaglig utdanning.