Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet

Jarle Bastesen, Birthe Kåfjord Lange, Andreas N. Thon og Hans Erik Næss (red.), 2021, Heftet, Bokmål
449,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Denne utgivelsen er den første i en serie bøker fra Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet byr på 11 kapitler om ledelsesrelaterte problemstillinger knyttet til blant annet digitalisering, oppdragsbasert ledelse, konsulentvirksomhet, atferdsbiologi, mentorprogrammer, selvledelse, bedriftshelse, tillit og arbeidsinkludering.

Kapitlene tar utgangspunkt i eksempler og empiri fra næringslivet, offentlig sektor, idrett og media, og berører sentrale dimensjoner ved ledelse som forskningsfelt:

• God ledelse tar hensyn til at mennesker er mer enn prosesser
• God ledelse innser at menneskers handlingsrom har avgjørende betydning
for hvordan vi gjør jobben vår
• God ledelse forstår betydningen av konteksten som mennesker og organisasjoner befinner seg i
• God ledelse innebærer å være bevisst på forholdet mellom endring og kontinuitet

På den ene siden utforsker kapitlene temaer, caser og begreper som bringer forskningsfeltet framover, spesielt i norsk sammenheng, med et mangfold av teoretiske, konseptuelle og empiriske studier. På den andre siden utfordrer de samme kapitlene en del antagelser, språkbruk og påstander innen ledelsesforskning som kan bidra til å tilsløre fagets verdi for arbeidslivet generelt. Kapitlene er rike på forskningsbaserte innsikter i hva slags omstendigheter og prosesser morgendagens ledere vil ha nytte av å kjenne til. Boka retter seg derfor primært mot forskere, ledere og lederutviklere, men også til studenter og praktikere med interesse for ledelse som fag.