Læring med digital teknologi

Teorier og utviklingstrekk

Anders Kluge, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvordan endrer digital teknologi læringsprosesser? Med utgangspunkt i de viktigste læringsteoriene går forfatteren gjennom sentrale tema og viser hvordan teknologien gir nye muligheter og nye utfordringer for læring. Tema som vektlegges er betydningen av kunstig intelligens (KI) og muligheter for bruk av denne teknologien til læring, samarbeidslæring, programmering i skolen, læring med digitale spill og interaktive digitale representasjoner, læringsanalyse og kritisk tenkning.

Ved vurderinger av teknologi som skal tas i bruk i læringsprosesser er det sentralt å ha en nyansert forståelse av digital teknologi. Forfatteren belyser hvordan digital teknologi endrer samfunn, organisasjoner, fag og de fleste aktivitetene vi engasjerer oss i. Kluge viser hvordan denne utviklingen danner en bakgrunn for hvordan læring og undervisning også endrer seg. Hva er for eksempel mulighetene ved bruk av KI, hvilken kompetanse utvikler vi med KI og hva går vi glipp av?

Målgruppa for boka er studenter i lærerutdanningene. Den er også aktuell for lærere, profesjonsutdannere og andre som er opptatt av læring og undervisning. I tillegg er den relevant for de som arbeider med HR og tilrettelegger for læring med digital teknologi.