Det digitale klasserommet

Utnytt mulighetene!

Ann Sørum Michaelsen, 2023, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvordan bruke digital teknologi på en måte som fremmer elevenes læring?

Dette er en praktisk bok for lærere som ønsker å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse. Boka viser hvordan man kan utnytte mulighetene med enkle grep. Det dreier seg om å bruke kjente og lett tilgjengelige verktøy til å skape samarbeid, relevans og engasjement i faglige læringssituasjoner. Denne nye utgaven er oppdatert med nye verktøy og tips, inkludert bruk av kunstig intelligens.

Aktuelle temaer i boka:

Digital dømmekraft
Verktøy til bruk for kommunikasjon
Omvendt undervisning og samarbeidslæring
Å undervise med spill
Nettbrett i skolen
Tilpasset opplæring
Kunstig intelligens i klasserommet