Kulturskolen som inkluderende kraft

Perspektiver fra forskning til forandring

Anders Rønningen, Kim Boeskov, Boel Christensen-Scheel og Ylva Hofvander Trulsson (red.), 2023, Flerspråklig

Omtale

Det er et økende og helt nødvendig søkelys på hvordan kulturskolene kan nå nye målgrupper og sikre en bedre representasjon. Utviklingsprosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) hadde dette søkelyset. I denne antologien finnes ni selvstendige fagfellevurderte forskningsartikler med tematikk som er relevant for å kunne utvikle dette potensialet videre.

Boken passer for både forskere, studenter eller lærere tilknyttet det kunstfagdidaktiske utdanningsfeltet, men også kulturskoleledere, lærere og andre som interesserer seg for hvordan kulturskolen kan bli en inkluderende kraft.