Kulturelle hjørnesteiner

Teoretiske og didaktiske perspektiver på klimaomstilling

Inger Birkeland, 2014, Heftet, Bokmål

Omtale

Hva kan ensidige industristeder lære oss om klimaomstilling?

I Kulturelle hjørnesteiner presenteres ny forskning og nye, teoretiske og didaktiske perspektiver på klimaomstilling. God klimaomstilling starter hjemme, det vil si der hvor folk bor, i skoler og barnehager, gjennom utvikling av kultur, kunnskap og læring. Her presenteres forskning i og med skoler og barnehager i Tinn og Notodden, kommuner med ensidige industristeder som har lang erfaring med krevende omstillingsprosesser. Forfatteren undersøker hvilke betydninger sted har for dannelse og sosialisering, og viser hvordan sted kan brukes som en integrerende ramme for undervisning om klimaendringer og for klimaomstilling.

Boken er skrevet for kultur- og samfunnsforskere og er i tillegg relevant for undervisning i samfunnsfag i lærerutdanningene, i skolen og for alle med interesse for stedsutvikling.

Inger Birkeland har doktorgrad i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo (2002) og er tilsatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark.