Kosmos SF (2020)

Kosmos SF naturfag (LK20)

Lærebok naturfag vg1 studieforberedende

Heskestad, Engan, Liebich, Mykland, Nærø, Valvik, 2020, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kosmos SF (2020) er skrevet til læreplan for natufag til fagfornyelsen (LK20).

Kosmos SF formidler naturfag på en forståelig måte og gir elevene grunnleggende kunnskaper i naturfag studieforberedende vg1. Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring. Et rikt utvalg av forsøk åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet.

Her kan du se en av forfatterne presentere den nye utgaven av Kosmos SF til fagfornyelsen.