Kosmos SF (2020)

Kosmos SF naturfag (LK20)

Lærebok naturfag vg1 studieforberedende

Heskestad, Engan, Mykland, Liebich, Nærø og Valvik, 2020, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
949,–

Andre utgaver

Omtale

Kosmos SF formidler naturfag på en forståelig måte og gir elevene grunnleggende kunnskaper i naturfag studieforberedende. Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring. Et rikt utvalg av forsøk åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet.