Kode 1 IT 1 Unibok (LK20)

Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (LK20)

Digital lærebok informasjonsteknologi 1 programfag

Gløer Olav Langslet, Eirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Petter Bae Brandtzæg og Eirik Solheim, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kode 1 (2021) Unibok er den digitale utgaven av læreboka til programfaget informasjonsteknologi 1 til fagfornyelsen og LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Kode 1 (2021) Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for programfaget informsjonsteknologi 1. Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser med verktøy, oppgaver og fordypning, se Kode elevnettsted og Kode lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.

I Unibok er digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og se alle notatene som PDF eller tekstdokument for videre redigering. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibok på www.unibok.no. Les mer om læreverket og andre komponenter i Kode 1 og 2 (Fagfornyelsen 2021) på cdu.no/vgs.