Klokskap og ledelse i høytpresterende miljøer

Liv Hemmestad og Sigrid Røyseng, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Høytpresterende miljøer er arenaer for menneskelige prestasjoner som overskrider det kjente og etablerte. Her handler det om stadig å strekke seg etter et nivå vi ennå ikke har sett. Denne boka handler om betydningen av ledelse i slike prosesser. Med håndball og ballett på toppnivå som eksempler illustrerer boka noen av de komplekse spenningsforholdene som ledere i høytpresterende miljøer må arbeide med, bl.a. forholdet mellom prestasjon og helse, individ og kollektiv, tradisjonelle og moderne maktformer og balansen mellom makt og tillit. Dette er et krevende landskap hvor mye står på spill og hvor kravet til subjektive vurderinger og skjønn er stort. Livet i høytpresterende miljøer krever nytenkning, energi og nye stjerner, men her løpes det også stor risiko, både mentalt, fysisk og sosialt. Ledelse i høytpresterende miljøer vil alltid ha et element av ufullstendighet og usikkerhet i seg. Dette belyser boka med Aristoteles’ begrep om praktisk klokskap, Foucaults forståelse av makt, team som metode og perspektiver på selvledelse

Konkret setter boka fokus på to utvalgte høytpresterende miljøer, Nasjonalballetten og landslaget i håndball for kvinner. Dette er miljøer som over lengre tid har prestert på svært høyt nivå. Samtidig har det foregått et endringsarbeid som kjennetegnes av en etisk bevisst tilnærming til prestasjonsutvikling. Denne boka ser på disse endringsprosessene som en vending mot praktisk klokskap i ledelse.