Levende team

Teamledelse i praksis

Frode Heldal, 2023, Fleksibind, Bokmål

Omtale

Levende team – teamledelse i praksis viser hvordan du best setter sammen, utvikler, motiverer, leder og trener team. Forfatteren går grundig igjennom flere fenomen som kan oppstå i team, og forklarer hvorfor og hvordan ting som ser enkelt ut på papiret, ofte er vanskelig i praksis. Forfatteren retter søkelyset mot treningsformer der man bruker bevisstgjøring og nysgjerrighet for å bli bedre i praktisk teamarbeid.

Blant temaene som behandles i boken er:

  • roller
  • konflikter
  • gruppetenking
  • psykologisk trygghet
  • vanebryting
  • innovasjon
  • det grønne skiftet
  • statushierarki
Boken har en rekke aktuelle eksempler og caser som illustrerer praktisk anvendelse av teoriene, og byr på mange praktiske tips og framgangsmåter for teamutvikling.

Målgruppen for boken er studenter i organisasjons- og ledelsesfag, aktører i nærings- og samfunnslivet, og alle med interesse for team og teamledelse.