Jeg leser og skriver - Lærerens bok

Damms leseunivers
Anne Kari Aschim, 2010, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
309,–

Omtale

Lærerens bok forklarer hvordan bøkene skal brukes, samtidig som den gir tips og råd – og litt teori om leseopplæring.
De to elevbøkene skal brukes parallelt. Elevene skal altså ikke arbeide seg gjennom hele Bokstavboka før de tar Oppgaveboka i bruk. I begge bøkene er bokstavene delt inn i tre grupper med en fargekode til hver gruppe. I den første gruppen, der sidene er merket med gult, gjennomgås 10 bokstaver. De neste gruppene, merket med grønt og lilla, har 7 bokstaver hver. Inndelingen er gjort slik fordi det er viktig at barna får mange bokstaver de kan bruke helt fra starten av. Da er det lett å lage ord. Oppgavene i Oppgaveboka kan brukes som hjemmearbeid eller selvstendig arbeid på skolen, mens elevene blir kjent med neste bokstavgruppe.

Maler for bokstavskriving, som nevnes på side 12 i Lærerens bok finner du under fanen Tilleggsmateriell.