Damms leseunivers

Hjelper deg i gang med veiledet lesing
/sek-asset/external-resources/d16a138b-ce73-42b1-b3fc-03cee971413b

Om læreverket

Damms leseunivers 1 og Damms leseunivers 2 Opplevelse (DLU) består av tilsammen 191 småbøker fordelt på 11 nivå. Bøker på samme nivå er samlet i bokser. Alle bøkene er utgitt både på bokmål og nynorsk, fordelt mellom opplevelses- og faktabøker. Kartleggingsprøvene på hvert nivå gjør det enkelt å følge opp elevene og gi dem passende leseutfordringer.

Til DLU er det også utarbeidet en ressursperm, fire nivådelte arbeidsbøker, to samlinger med kopieringsoriginaler med én arbeidsoppgave til hver av småbøkene – og et eget leseopplæringsopplegg for 1. trinn, Jeg leser og skriver.

DAMMS LESEUNIVERS
191 lesebøker
Ressursperm
Arbeidsoppgaver til DLU 1 og 2 (kopieringsoriginaler)
Jeg leser og skriver – Bokstavene
Jeg leser og skriver – Oppgaver
Jeg leser og skriver – Lærerens bok
4 arbeidsbøker
Kartleggingsskjema til hvert nivå i DLU

Bygg ditt eget Univers
Veiledet lesing i smågrupper er en anerkjent metode, og siden du kan kjøpe bøkene enkeltvis (fra og med nivå 3) eller i bokser (alle nivåer, 1 eks av hver tittel), kan du selv velge hvordan du vil bygge opp ditt Univers-bibliotek.

Enkel kartlegging
Noe av det som skiller Damms leseunivers fra andre tilsvarende verk, er den systematiske kartleggingen. For å vite på hvilket nivå den enkelte elev befinner seg, og hvordan han/hun utvikler seg når det gjelder leseforståelse og leseteknikk, har vi utarbeidet kartleggingsprøver til hvert nivå. Prøvene er enkle og instruktive og ligger i Ressurspermen.

Lesebøkene

De 191 lesebøkene er fordelt på 11 nivåer. Bøkene på nivå 1 er uten ord eller har bare ett ord per side og er beregnet på førlesingsstadiet. På nivå 11 forventes det at eleven har blitt en funksjonell leser med god leseflyt, leseforståelse og som mestrer ulike lesestrategier.

Jeg leser og skriver
Jeg leser og skriver er et opplegg for leseopplæringen på 1. trinn, altså for den første lese- og skriveopplæringen. Det bygger på fonologisk leseopplæring. Opplegget består av to elevbøker, Jeg leser og skriver - Bokstavene og Jeg leser og skriver - Oppgaver.

Lærerens bok forklarer hvordan bøkene skal brukes, samtidig som den gir tips og råd – og litt teori om leseopplæring.

Maler for bokstavskriving, som nevnes på side 12 i Lærerens bok finner du under fanen Tilleggsmateriell under Lærerens bok.

Arbeidsbøkene
I de 4 arbeidsbøkene er det mange varierte oppgaver som både støtter leseopplæringen og oppmuntrer skrivegleden!

Arbeidsoppgaver (kopieringsoriginaler)
Oppgavesamlingene består av kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk, én til hver bok. Her finner du morsomme og varierte oppgaver til hver bok.

Ressursperm
I Ressurspermen finner du:
Ekstra oppgaver og opplegg for alle lesebøkene på alle nivåer.
Eget opplegg for kartlegging og observasjon av skrivebevissthet og leseerfaring.
En gjennomgang av veiledet lesing og forslag til klasseromsorganisering.
3 flotte brettspill (stigespill, bokstavspill og Universspill).
Mer om den første lese- og skrivetreninga og oppgaver og tips til arbeidsbøkene.