Interactions Lærernettsted (LK20) av Richard Burgess, Maria Casado Villanueva, Magne Dypedahl, Hilde Hasselgård og Tom Arne Skretteberg (Nettsted)

Interactions Lærernettsted (LK20)

Interactions (LK20)

Digitale lærerressurser for Engelsk 1 og 2 programfag

Richard Burgess, Maria Casado Villanueva, Magne Dypedahl, Hilde Hasselgård og Tom Arne Skretteberg, 2021, Nettsted, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Interactions Lærernettsted har rikelig med ressurser og funksjonalitet som gjør det lett å holde oversikt og å tilpasse undervisningen. Lærernettstedet dekker Engelsk 1 og Engelsk 2 og brukes sammen med Interactions lærebok og Interactions Elevnettsted for det aktuelle kurset.

Interactions Lærernettsted på interactions.cdu.no har ressurser til hvert kapittel og til verket som helhet, bl.a. løsningsforslag, forslag til årsplaner, kapittelprøver og lyttemanus. Lærerinnholdet ligger i et eget felt som kun er synlig for brukere som er pålogget som lærere.

Rapporter over elevenes arbeid er tilgjengelig for lærer. Til bruk i omvendt undervisning kan lærer se hva elevene har jobbet med i forkant av timen, hvor lang tid de har brukt, om de har skrevet tekst i skriveoppgaver og resultater på oppgaver. For bruk i timen er det mulig for lærer å følge med på om elevene har kommet i gang på nettstedet, om de gjør det de skal og om de står fast på noe. Og til vurderinger kan lærer liste opp elevens aktivitet på de ulike temaene.

Følgende rapporter er tilgjengelig:
Tidrapport viser hvor mye tid elevene i en gruppe har brukt på nettstedet, i det tidsintervallet læreren ønsker.
Elevrapport gir detaljer om arbeidet til en enkelt elev.
Aktivitetsrapport er en oversikt over gruppas arbeid med en bestemt aktivitet.

Innlevering av skriftlige besvarelser
• Elev kan sende skriftlige og muntlige besvarelser til lærer
• Lærer kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader i elevens tekst, eller som muntlig melding.
• Elev kan jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærers innspill, og lage ny versjon som kan sendes til læreren

Full FEIDE-støtte. Innlogging, tilgangsstyring og gruppehåndtering støtter FEIDE, som gjør at lærer ikke trenger å administrere lisenser eller brukerinformasjon dersom gruppene er vedlikeholdt i FEIDE.

Interactions Elevnettsted er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver. Mange tekster i boka har en ekstra læringssti om et tema tilknyttet teksten. I tillegg finnes ressurser til fordypningsarbeid. Kompetansemålet om fagspesifikke tekster på engelsk dekkes også gjennom strukturerte læringsforløp,

Noen viktige problemområder i engelsk grammatikk introduseres i læreboka, med mulighet for videre arbeid på elevnettstedet. Eleven har også tilgang til en integrert interaktiv utgave av Cappelen Damms Engelsk ordbok.
Alt arbeid gjort på Interaction Elevnettsted lagres, og elev og lærer får oversikt over aktivitet og resultater.

Alle lytteøvelsene i boka er gratis tilgjengelig på Interactions Elevnettsted. Alle innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Interactions Elevnettsted Pluss.