Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Bind 2: Organisasjon og medvirkning – en norsk modell?

Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.), 2015, Ebok, Bokmål, EPUB

Omtale

Spørsmålet om hva innovasjon egentlig er aktualiseres i takt med at innovasjonsbegrepet tas i bruk på stadig nye samfunnsområder. Erkjennelsen av at innovasjon handler om ulike typer prosesser på mange ulike felt, gjør det viktigere enn noen gang å skape en felles diskusjon om de ulike perspektivene på, og erfaringene med, innovasjon.

Tobindsverket "Hva er innovasjon?" oppsummerer hva dagens norske innovasjonsforskning dreier seg om, hva man studerer, hvordan man studerer det, hva man anser som gjengs viten og hva man har behov for å vite mer om.

Det første bindet handlet om innovasjon forstått som endringer i samfunnsmessige strukturer og systemer. Bind 2, "Organisasjon og medvirkning – en norsk modell?", har fokus på de organisatoriske og individuelle forutsetningene for å være innovativ.

Bidragsytere: Hans Chr. Garmann Johnsen, Øyvind Pålshaugen (red.), Mariann Berge, Britha Bunk, Dagrun Dvergsdal, Lene Foss, Bjørn Gustavsen, Trond Haga, Halvor Holtskog, Bo Terje Kalsaas, Harald Knudsen, Svein-Tore Kristiansen, Øyvind Mydland, Hans Christoffer Aargaard Terjesen og Ragnhild Wiik.