Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Bind 1: System og institusjon

Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.), 2015, Ebok, Flerspråklig, EPUB

Omtale

Spørsmålet om hva innovasjon egentlig er aktualiseres i takt med at innovasjonsbegrepet tas i bruk på stadig nye samfunnsområder. Erkjennelsen av at innovasjon handler om ulike typer prosesser på mange ulike felt, gjør det viktigere enn noen gang å skape en felles diskusjon om de ulike perspektivene på, og erfaringene med, innovasjon.

Tobindsverket "Hva er innovasjon?" oppsummerer hva dagens norske innovasjonsforskning dreier seg om, hva man studerer, hvordan man studerer det, hva man anser som gjengs viten og hva man har behov for å vite mer om.

Dette første bindet handler om innovasjon forstått som endringer i samfunnsmessige strukturer og systemer. Bind 2 "Organisasjon og medvirkning – en norsk modell?", har fokus på de organisatoriske og individuelle forutsetningene for å være innovativ.

Bidragsytere: Hans Chr. Garmann Johnsen, Øyvind Pålshaugen (red.), Nina Amble, Tone Alm Andreassen, Björn Asheim, Mariann Berge, May-Britt Ellingsen, Arne Isaksen, Åge Johnsen, Tom Johnstad, James Karlsen, Jon P. Knudsen, Roger Normann, og Øyvind Pålshaugen.