Hva er en bedrift?

En introduksjon til bedriftsøkonomiske sammenhenger

Stig Aleksander Aune, 2022, Heftet, Bokmål

Omtale

Hva er en bedrift? gir en grundig innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over relevante teorier, metoder og modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Etter å ha lest boken vil du lettere kunne se

  • hvordan de tverrfaglige sammenhengene kan anvendes i den økonomiske styringen av en bedrift
  • hvordan bedrifter, næringsliv og børs fungerer
  • hvor viktig det er å ta utgangspunkt i kundens behov for å gjøre gode bedriftsøkonomiske vurderinger
Det blir stadig mer aktuelt å forstå bedriftsøkonomi, blant annet fordi bedriftene fremover vil være viktige endringsagenter for en mer bærekraftig fremtid.

Hva er en bedrift? er primært skrevet for studenter innen økonomifag, men siden boken dekker bedriftsøkonomi i den videste betydning av begrepet, vil boken kunne ha interesse også for andre studieretninger, entreprenører og for andre som rett og slett ønsker seg en bedre forståelse av hvordan en bedrift fungerer på innsiden og hvordan den bør agere overfor sine omgivelser. Teksten er krydret med eksempler på «best practice» fra fremragende bedrifter i norsk næringsliv.