Her på berget CD til arbeidsbok (2016)

Her på berget

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2015, Lydbok-CD, Bokmål
For skoler/bedrifter200,– ekskl. mva
250,– inkl. mva

Omtale

CD til arbeidsbok
CD-ene inneholder lytteøvelsene fra arbeidsboka. Tekstene til lytteøvelsene finnes i Her på berget Lærernettsted.

CD til tekstbok
CD-ene inneholder tekster fra tekstboka. Disse cd-ene kan kursdeltakerne bruke individuelt. De kan høre på innlesningene, og de kan gjenta selv. Læreren kan også bruke dem i klasserommet.

Her på berget Elevnettsted
Nettstedet inneholder ressurser for både kursdeltakere og lærere. For deltakerne er det varierte og interaktive øvelser i ordforråd, grammatikk og tekstforståelse. Her finner man ulike oppgavetyper til hvert kapittel. Mange av oppgavene gir lyttetrening.

Lærernettstedet
Nettstedet inneholder variert tilleggsstoff og kommentarer og veiledning til hvert kapittel. Det er også ekstraoppgaver og ekstratekster på ulike nivåer, også C1-nivå. Her ligger fasit til oppgavene i arbeidsboka og alle tekstene til lytteøvelsene i arbeidsboka. I lærerressursen finner læreren prøver som kan brukes etter hvert tredje kapittel. Her ligger også innspillinger til lytteprøver og tekstbok og arbeidsbok som tavlebøker (les mer på tavleboka.no).

Både elev- og lærernettsted finnes her: http://herpaberget.cappelendamm.no/

Her på berget består av:• Tekstbok
• Arbeidsbok
• CD til tekstbok
• CD til arbeidsbok
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted