Her på berget (2024) Unibok

Her på berget (2024)

Digital bok, norsk som andrespråk nivå B2

Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen, 2024, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere

Omtale

Her på berget Tekstbok Unibok er den digitale utgaven av læreboka for norsk som andrespråk, nivå B2. Unibok er et brukervennlig format for digitale lærebøker og har gode verktøy som støtter elevens leseforståelse.

Med Her på berget Tekstbok Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i Læreplan i norsk for voksne innvandrere, nivå B2. Her på berget har også fyldige supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Her på berget Digital.

Her på berget Tekstbok Unibok har innlest læreboktekst. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom at ordene markeres under opplesing.

Her på berget Tekstbok Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming. Les mer om funksjonalitet i Unibok
Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no (logg inn med Feide eller Cappelen Damm-bruker).