Fra fravær til fellesskap

Hva kan skolen gjøre?

Gro Emmertsen Lund, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Fra fravær til fellesskap viser hvor sentral skolen er for å hindre langvarig fravær. Gjennom tre elevfortellinger får vi vite mer om hva elever ønsker av livet på skolen og hvordan skoler og fagfolk kan få barn tilbake til fellesskapet. For at barn skal oppleve glede ved å gå på skolen, trenger de venner, gode relasjoner til lærerne og ikke minst motiverende undervisning.

Boka inneholder en rekke praktiske forslag til hvordan lærerne kan styrke elevenes tilknytning til skolen og øke fremmøtet deres. Forfatteren presenterer en teoretisk ramme for å forstå hva begrepet skolefravær innebærer. Hun viser også hvordan skolens personale kan forebygge fravær, samarbeide med foreldre og hjelpe elevene tilbake til skolen.

Fra fravær til fellesskap er aktuell for lærere, veiledere og ledere i skolen, og for studenter i grunnskolelærerutdanningene og i skolelederutdanninger.

Boka er oversatt fra dansk og tilpasset norske forhold.