Guttas Campus

– et intensivt læringsløp for gutter som vil styrke seg faglig, personlig og sosialt

Omar Mekki, Knut Roald og Per Tronsmo (red.), 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne boken tar opp sentrale spørsmål rundt hvordan vi møter gutter på vippepunktet mellom frafall og deltakelse i skole og samfunnsliv. Det blir redegjort for teoretisk grunnlag og praktiske arbeidsmåter som kan bidra til å restarte guttenes læringslyst og opplevelser av mestring. I siste del av boken drøfter sentrale skoleforskere i flere artikler hvordan skole og samfunn kan møte utfordringen med «gutter på randen av klasserommet».

Gutter er klart overrepresentert i gruppen av ungdommer som faller ut av både skoleløpet og arbeidslivet. Kan et intensivt treningsopplegg i skolefag, personlig og sosial utvikling bidra til at flere gutter fullfører videregående skole og blir bedre til å mestre utfordringer de møter i livet?

«Guttas Campus» har siden 2018 utviklet et læringsprogram for den aktuelle gruppen gutter på vei inn i 10. klasse. Over 300 gutter har så langt deltatt i dette intensivløpet som tar utgangspunkt i en to ukers læringscamp der målrettet trening i lesing, skriving og regning kombineres med fysisk trening og gruppebaserte samtaler om karakterstyrker og livsmestring. Gjennom 10. klasse møtes guttene også til jevnlige samlinger i mentorsentre for støtte og oppfølging. Erfaringene fra «Guttas Campus» viser at et stort flertall av guttene som deltar, lykkes i å fullføre løpet i videregående skole.

Guttas Campus er spesielt aktuell for lærere, skoleledere og for studenter på allmennlærerutdanningen. Boken kan også være aktuell for studenter innen barnevern, sosiologi og psykologi. I tillegg er den aktuell for fagpersoner innen en rekke profesjonsområder som skole, sosialt arbeid, pedagogisk-psykologisk arbeid, samt ansatte ved universitet og høgskoler. Foreldre kan også ha stor nytte av boken.