Erfaringer med institusjonell etnografi

May-Linda Magnussen og Ann Christin Eklund Nilsen (red.), 2023, Heftet, Bokmål
398,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Institusjonell etnografi er en forskningstilnærming som opprinnelig ble utviklet av den kanadiske sosiologen Dorothy E. Smith, og som har som formål å utforske og utfordre maktforhold i samfunnet. I Norge og Norden for øvrig brukes tilnærmingen av forskere fra ulike disipliner og fagfelt. I Erfaringer med institusjonell etnografi får vi innblikk i ulike forskeres motivasjon for, erfaringer med og refleksjoner rundt å sette seg inn i og bruke institusjonell etnografi i sin egen forskning. Vi får innblikk i bestemte forskningsprosesser og metodiske grep i slike prosesser, i erfaringer med å bruke sentrale begreper fra institusjonell etnografi og i refleksjoner over forskerrollen.

Boken er et nyttig redskap for forskere, masterstudenter og stipendiater som benytter – eller vurderer å benytte – institusjonell etnografi i sin forskning.

Erfaringer med institusjonell etnografi er redigert av May-Linda Magnussen og Ann Christin E. Nilsen, som begge er professorer i sosiologi ved Universitetet i Agder.