Erfaringer med institusjonell etnografi

May-Linda Magnussen og Ann Christin Eklund Nilsen (red.), 2023, Bokmål

Omtale

Institusjonell etnografi er en forskningstilnærming som opprinnelig ble utviklet av den kanadiske sosiologen Dorothy E. Smith, og som har som formål å utforske og utfordre maktforhold i samfunnet. I Norge og Norden for øvrig brukes tilnærmingen av forskere fra ulike disipliner og fagfelt. I Erfaringer med institusjonell etnografi får vi innblikk i ulike forskeres motivasjon for, erfaringer med og refleksjoner rundt å sette seg inn i og bruke institusjonell etnografi i sin egen forskning. Vi får innblikk i bestemte forskningsprosesser og metodiske grep i slike prosesser, i erfaringer med å bruke sentrale begreper fra institusjonell etnografi og i refleksjoner over forskerrollen.

Boken er et nyttig redskap for forskere, masterstudenter og stipendiater som benytter – eller vurderer å benytte – institusjonell etnografi i sin forskning.

Erfaringer med institusjonell etnografi er redigert av May-Linda Magnussen og Ann Christin E. Nilsen, som begge er professorer i sosiologi ved Universitetet i Agder.