Enkel norsk grammatikk

Enkel norsk grammatikk
Liv Astrid Greftegreff, 2012, Heftet, Bokmål
319,–

Omtale

Boka gir en grei oversikt over ordklassene, bøyningsmønstre og setningsoppbygging i det norske språket. Den inneholder en rekke praktiske eksempler, bøyningsskjemaer og illustrasjoner. Dermed blir det lettere å lære regler og bøyningsmønstre.

Boka er oppdatert etter de nye grammatikktermene i norsk.