Enkel norsk grammatikk

/sek-asset/external-resources/7d6d87a6-91e7-448f-b371-d1ed3e7da638/sek-asset/external-resources/28f56f1f-ce42-4c66-b324-f46dd2e22a8d

Om læreverket

Verket er et godt hjelpemiddel for elever på ungdomstrinnet, og for alle som ønsker en oversikt over grunnstrukturene i norsk.

Grammatikkbok
Boka gir en grei oversikt over ordklassene, bøyningsmønstre og setningsoppbygging i det norske språket. Den inneholder en rekke praktiske eksempler, bøyningsskjemaer og illustrasjoner. Dermed blir det lettere å lære regler og bøyningsmønstre.

Arbeidsbok
Arbeidsboka inneholder oppgaver til grammatikkboka. De fleste oppgavene vil elevene finne svar på i grammatikkboka. Bakerst i arbeidsboka er det fasit til de oppgavene grammatikkboka ikke gir svar på.

OBS! Bøkene er oppdatert etter de nye grammatikktermene fra 2006.