En fugl i hånden og andre verktøy for innovasjon og entreprenørskap

Sarah Joy Lyons, 2020, Heftet, Bokmål

Akademisk kvarter - en podkast fra Cappelen Damm Akademisk: Hvordan øke sannsynligheten for å lykkes med entreprenørskap?

Omtale

En fugl i hånden gir en innføring i nyttige metoder og verktøy for innovatører og entreprenører.

Boken gir innblikk i hvordan forskningen innen innovasjons- og entreprenørskapsfeltet har utviklet seg de siste årene, og gjør rede for sentrale teorier og begreper. Hvert kapittel inneholder både teoretiske og praktiske øvinger og refleksjonsoppgaver. De praktiske øvelsene innbyr leseren til å kartlegge egne styrker og jobbe med idéutvikling. Boken har en praktisk tilnærming og tilbyr verktøy for å validere problemer, kunden og hele forretningsmodellen.

En fugl i hånden inneholder en rekke eksempler fra norske oppstartsbedrifter og organisasjoner. Den er lett tilgjengelig og egner seg som en innføring i innovasjon og entreprenørskap for bachelorstudenter på tvers av studieretninger.