Dybdelæring

Michael Fullan, Joanne McEachen og Joanne Quinn, 2018, Heftet, Bokmål
Frantz Terje Gregersen (Oversetter)

Omtale

Dybdelæring er en bok som tar for seg et fornyet læringsbegrep og en filosofi om en omfattende systemendring i skole- og utdanningssystem. Det 21. århundre bringer med seg nye utfordringer som stiller skole- og utdanningssystemet overfor nye krav og forventninger fra storsamfunnet. I dagens og fremtidens samfunn er lokale, nasjonale og globale problemer vevd inn i hverandre. Det bidrar til et behov for et fornyet lærings- og kunnskapssyn som er tilpasset vår tid, og som er egnet til å skape den fremtiden vi ønsker oss.

Forfatterne Michael Fullan, Joanne Quinn og Joanne McEachen løfter frem termen dybdelæring som en forutsetning for at elever på alle nivåer skal kunne tilegne seg nødvendig kunnskap. De understreker betydningen av at alle lærere og ledere i skolen imøtekommer alle elevers behov og interesser i skolehverdagen i et helt annet omfang enn det hittil har vært tradisjon for. Forfatternes kunnskapsgrunnlag og teoriutvikling fra NPDL – New Pedagogies for Deep Learning – i syv land og over 1200 skoler representerer en rekke funn fra forsknings- og utviklingsarbeid som kan ha stor overføringsverdi til norsk skole.

De digitale verktøyene og infrastrukturene som er tilgjengelige i dag, fremheves som en sentral forutsetning for dybdelæringsprosesser og læringserfaringer. Boken formidler forskning som viser hvordan vi kan realisere kompetanser og læring tilpasset dagens og fremtidens samfunn.

Alle som er interessert i moderne skoletenkning og skoleutvikling – lærere, ledere og utdannere – vil ha stort utbytte av den nyeste forskningen innenfor dybdelæringsprosesser.