Den kroniske tilstanden

Barnets og familiens utfordringer, håp og skam

Inger-Lise Sæther, 2018, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne boka handler om barn med kroniske tilstander og de utfordringene barnet og familien møter og må takle. Den erfarne forskeren Inger-Lise Sæther avdekker hvordan kroniske tilstander, som ikke alltid er synlige for andre utenfor nærmeste familie, preger og setter til dels store begrensninger for barnet og hele barnets familie.

Sentrale temaer i boka er:

  • hvordan livet med en medfødt, kronisk tilstand kan forløpe
  • hvilke utfordringer barnet og familiene kan møte
  • hvordan barn med kroniske tilstander kan få kompetanse på egen helse
Forfatteren synliggjør utfordringene disse barna, barnas søsken og foreldre støter på i hverdagen. Utenforstående kan ha vanskelig for å forstå rekkevidden av disse utfordringene. Det gjelder både i skolen, i familiens møte med helse- og sosialt personell og i overgangen til voksenlivet.

Boka er skrevet for studenter innen spesialpedagogikk, barnevern-, helsesøster- og vernepleierutdanningene. Fagpersoner og ansatte både i den kommunale førstelinjetjenesten og i spesialisthelsetjenesten vil ha stor nytte av den nye kunnskapen som boka gir.