Brukerperspektiver i sosialt arbeid

Krishna Chudasama, 2022, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Brukerperspektiver i sosialt arbeid tar for seg brukere av sosiale tjenester og utfordringene som er knyttet til de forskjellige brukergruppene. Boken gir innblikk i spesifikke sosiale problemer hos de ulike gruppene og fremhever blant annet betydningen av å forstå det konkrete sosiale problemet og konsekvensene av det.

Boken tar blant annet for seg: - praktisk og forskningsbasert kunnskap om sosiale problemer fra brukerperspektivet - konsekvenser av langvarige sosiale problemer fra brukerperspektiv og samfunnsperspektiv - utfordringer og dilemma som kan oppstå i sosialt arbeid - hvordan man kan lykkes i arbeidet med brukere av sosiale tjenester - hvordan sosialt arbeid er et fagområde som drar veksler på både fagkunnskap, visdom/etikk, personlighet og praktiske erfaringer hos utøveren.

Brukerperspektiver i sosialt arbeid retter seg mot studenter i sosialt arbeid og velferdsstudier, men vil også kunne brukes som en støtte for dem som allerede jobber med brukergruppene boken tar for seg.