Arbeidsbok i Stata for Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag

Marit Oppen og Eirik Haus, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Arbeidsbok i Stata for Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag gir en introduksjon til analyseprogrammet Stata, og sammen med hovedboken gir den leserne en innføring i ulike metoder innen økonomiske og administrative fag. Boken er svært lettfattelig og skrevet for de som ikke har anvendt Stata tidligere. Den gir også tips og eksempler på analyser som passer for de litt mer øvede. Boken er praktisk lagt opp med steg-for-steg-forklaring og tolkning av utskrifter, samt at det følger med ulike datasett som leseren kan anvende for å øve og teste analyseprogrammet Stata.

Innledningsvis beskriver boken noen grunnleggende funksjoner og oppbygging av Stata. Deretter følger en lettfattelig stegvis forklaring ved bilder av hvordan leseren kan anvende Stata til å analysere ulike deskriptive analyser. Det legges størst vekt på de mest anvendte analysene, som gjennomsnitt, standardavvik, krysstabeller i denne første delen. Deretter gjennomgås fremgangsmåter og praktiske eksempler på korrelasjon, faktoranalyser, reliabilitetsanalyser og indeksering. Til slutt viser forfatterne hvordan leseren kan anvende Stata ved regresjonsanalyser med forutsetninger og eksperimenter.

Boken er skrevet for studenter på bachelor- og masternivå i økonomiske og administrative fag.