Aktuelle temaer i regnskap og revisjon

Tonny Stenheim, Kjell Magne Baksaas og Ellen M. Kulset (red.), 2020, Bokmål

Omtale

Aktuelle temaer i regnskap og revisjon er en vitenskapelig antologi med artikler som belyser problemstillinger innen finansregnskap og revisjon, men også de tilstøtende fagområdene ikke-finansiell rapportering og økonomistyring. Norsk praksis innen disse fagområdene er preget av internasjonal regulering og praksis, men også av særnorske forhold. Mange av antologiens bidrag omhandler temaer som bidrar til å belyse, forstå og utvikle norsk praksis.

Antologien har følgende bidrag innen fagområdene finansregnskap og økonomistyring:

· Regnskapsrapportering i selskaper notert på uregulerte markedsplasser

· IASBs syn på sammenlignbarhet

· Regnskapsplikten for små foretak

· Regnskapsmessig behandling av fisjon

· Bruk av standardisert elektronisk regnskapsrapportering (XBRL)

· Straffebestemmelsen i regnskapsloven

· Utviklingstendenser i bruk av balansert målstyring

Antologien har følgende bidrag innen fagområdet revisjon:

· Adopsjon av digitaliseringsverktøy i norske revisjonsselskaper

· Norske revisorers valg av stikkprøvestørrelser

· Attestasjon av samfunnsansvarsrapportering i Norge og internasjonalt

· Revisors og skattemyndighetenes forståelse av vesentlighetsbegrepet

Antologien har også bidrag innen temaet ikke-finansiell rapportering. Disse er:

· Etterspørsel etter og bruk av foretaks miljørapportering

· EUs retningslinjer for klimarapportering

Bidragsyterne er tilsatt ved Universitetet i Sørøst-Norge, Norges Handelshøyskole, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Nord universitet og Høgskolen i Innlandet. De er erfarne akademikere og mange av bidragsyterne har praktisk erfaring innen sine fagområder.

Bokens målgrupper er masterstudenter i regnskap og revisjon, forskere og undervisere i regnskap og revisjon, ansvarlige for regnskaps- og revisjonsregulering og praktikere som enten utarbeider, kontrollerer eller bruker regnskapsinformasjon og annen ikke-finansiell informasjon.