Afrika

Fra de første mennesker til i dag

Tore Linné Eriksen, 2019, Innbundet, Bokmål

Akademisk kvarter - en podkast fra Cappelen Damm Akademisk: Er det mulig å samle hele Afrikas historie mellom to permer?

… svært instruktiv og egnet for undervisning, kanskje særlig for videregående skole og grunnkurs i afrikansk historie. Ikke minst er den egnet for alle lesere som har interesse for Afrika og obligatorisk for nordmenn som av ulike grunner har sitt arbeid der. Heller enn å vise Afrika som åsted viser den at afrikansk historie kan studeres av alle som har sans for «the craft and wonder of history».
Anne K. Bang, Historisk tidsskrift 1/2021

Omtale

De første stegene på vei mot vår egen art, Homo sapiens, ble tatt i Afrika for sju–åtte millioner år siden. Ikke i noen annen verdensdel har mennesker levd like lenge, og vi kan alle følge våre gener tilbake til dette kontinentet.

I denne boka tar forfatteren oss med på en lang og spennende reise helt fram til dagens Afrika, som rommer 1,3 milliarder mennesker fordelt på 55 stater. Boka formidler oppdatert kunnskap og nye perspektiver med stor fortellerglede, og løfter fram forholdet mellom mennesker og natur på dette mangslungne kontinentet.

Alle deler av Afrika får rikelig plass, samtidig som forbindelsene til andre deler av verden er en av historiens hovedlinjer. Gjennom kart, bilder og personportretter rykker afrikanerne oss nærmere, og viser at vi både har en felles fortid og en felles framtid.