Å satse på dosenter

Et utviklingsarbeid

Carl Christian Bachke og Mads Hermansen (red.), 2020, Bokmål

Akademisk kvarter - en podkast fra Cappelen Damm Akademisk: Å satse på dosenter. Et utviklingsarbeid

Omtale

I internasjonal sammenheng er den norske dosentstillingen unik ved at den likestilles med professor som akademisk toppstilling. Denne boken kombinerer et grundig blikk på dosentrollen og dens plass i universitets- og høgskolesystemet med en presentasjon av et utviklingsprosjekt for å løfte førstelektorer opp karrierestigen til dosentnivå ved Universitetet i Agder (UiA).

Bokens første del presenterer den norske dosenten i et historisk, nåtidig og FoU-teoretisk perspektiv. I andre del forteller seks dosenter om sin vei til stillingskvalifikasjonen. Del tre presenterer tenkningen bak prosjektet ved UiA, samt hvordan opplegget ble gjennomført og evaluert i etterkant. I bokens siste del behandles dosentstillingens nåtidige og framtidige utfordringer. Blant temaene som tas opp, er opprykkskriteriene for dosenter og sakkyndige utvalgs bedømmelsesarbeid.

Å satse på dosenter kan leses som en praktisk innføring i hvordan gjennomføre opprykksseminarer for dosenter, men også som et innlegg i diskusjonen om hvordan man videreutvikler forskning, undervisning og formidling ved universiteter og høgskoler. Boken er særlig relevant for dosenter og dosentkandidater, medlemmer av sakkyndige utvalg og ledere på ulike nivåer ved høyere utdanningsinstitusjoner. Som et innlegg i debatten om høyere utdannings behov for ulikt profilerte fagstillinger er boken aktuell for en bredere målgruppe av forskere, forskningspolitikere og -byråkrater, både i Norge og i de øvrige skandinaviske landene.

Redaktører for boken er Carl Christian Bachke, dosent emeritus ved Universitetet i Agder, og Mads Hermansen, dr. pæd.og professor emeritus ved Universitetet i Agder.