Akademisk kvarter
Å satse på dosenter. Et utviklingsarbeid

Anders Andersen, Inger Marie Dalehefte og Carl Christian Bachke

Er den norske dosentstillingen unik?

Denne episoden av Akademisk kvarter tar for seg den norske dosentstillingen. Historisk sett har dosentstillingen vært både hjelpelærer og embetsstilling, før den ble visket ut. I dag er dosentstillingen tilbake som en toppstilling på linje med professor, men med en litt annen profil. Hva er en dosent? Hvordan blir man dosent? Og hvorfor skal vi satse på dosenter? Podkasten er laget i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA). De som er med: Anders Johan Wickstrøm Andersen, dekan, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA, Inger Marie Dalehefte, Instituttleder, Institutt for pedagogikk, UiA og Carl Christian Bachke, Dosent emeritus, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

 

Å satse på dosenter

Et utviklingsarbeidCarl Christian Bachke og Mads Hermansen (red.)

Denne boken kan kjøpes som en fysisk print-on-demand-utgave, men finnes også som en gratis open access-utgave på noasp.no.


Bokens første del presenterer den norske dosenten i et historisk, nåtidig og FoU-teoretisk perspektiv. I andre del forteller seks dosenter om sin vei til stillingskvalifikasjonen. Del tre presenterer tenkningen bak prosjektet ved UiA, samt hvordan opplegget ble gjennomført og evaluert i etterkant. I bokens siste del behandles dosentstillingens nåtidige og framtidige utfordringer. Blant temaene som tas opp, er opprykkskriteriene for dosenter og sakkyndige utvalgs bedømmelsesarbeid.


Å satse på dosenter kan leses som en praktisk innføring i hvordan gjennomføre opprykksseminarer for dosenter, men også som et innlegg i diskusjonen om hvordan man videreutvikler forskning, undervisning og formidling ved universiteter og høgskoler. Boken er særlig relevant for dosenter og dosentkandidater, medlemmer av sakkyndige utvalg og ledere på ulike nivåer ved høyere utdanningsinstitusjoner. Som et innlegg i debatten om høyere utdannings behov for ulikt profilerte fagstillinger er boken aktuell for en bredere målgruppe av forskere, forskningspolitikere og -byråkrater, både i Norge og i de øvrige skandinaviske landene.


Redaktører for boken er Carl Christian Bachke, dosent emeritus ved Universitetet i Agder, og Mads Hermansen, dr. pæd.og professor emeritus ved Universitetet i Agder.

Les mer
Å satse på dosenter
Å satse på dosenterEt utviklingsarbeidCarl Christian Bachke og Mads Hermansen (red.)
409,–