Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Norsk start 3–4 | Om læreverket

Norsk start 3–4 er et engasjerende og fargerikt læreverk som legger vekt på elevenes kompetanse og erfaringer. Se hva redaktørene har å si om læreverket, som dekker kravene i læreplan i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige.

Norsk start 3–4

Norsk start 3–4 er et engasjerende og fargerikt læreverk i grunnleggende norsk for språklige minoriteter på 3.-4. trinn. 

Norsk start 5–7 (LK20)

Med Norsk start 5–7 lærer elevene grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, der eleven får bruke sine språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter.

Norsk start 8–10 (LK20)

Norsk start 8–10 følger et ressursbasert læringssyn der eleven får ta i bruk sine faglige, språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter når de lærer grunnleggende norsk.