Liv og helse Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Helse- og oppvekstfag, yrkesfag vg1
/sek-asset/external-resources/dce54956-90a2-411e-84a1-56d859f3a074/sek-asset/external-resources/490a8de5-abab-47ef-b363-ccf3f88c42a9/sek-asset/external-resources/043bb4c6-1957-4d7f-a8c6-4996a3e8f128

Om læreverket

Læreverket Liv og helse dekker kompetansemålene i helse- og oppvekstfag til fagfornyelsen (LK20).

Liv og helse for helse- og oppvekstfag vg1 består av følgende komponenter:
• Lærebøker med oppgaver på flere nivåer (alt-i-ett-bøker)
• Liv og helse digitale unibøker
• Liv og helse digitale brettbøker
• Liv og helse Elevnettsted, gratis
• Liv og helse Lærernettsted, lisens
• Liv og helse Elevnettsted Pluss, lisens

Liv og helse-verket formidler de tre programfagene Helse, Kommunikasjon og Yrke på en enkel og forståelig måte. De tre bøkene gir elevene grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap de trenger på skolen og i praksis.

- Refleksjonsspørsmål åpner for undring, praktiske muntlige ferdigheter og mulighet for dybdelæring
- Aktiviteter og praktiske øvelser stimulerer til aktiv læring av fagstoff og skaper motivasjon, nysgjerrighet og engasjement.
- Eksempelhistorier levendegjør innholdet og knytter teori til elevenes eget liv og yrkespraksis.
- Bøkene har en oversiktlig struktur i et moderne, visuelt uttrykk.

Tverrfaglige temaer blir behandlet i kompetansemål der de får sin naturlige plass i faget.

Liv og helse-bøkene har en nyttig, digital ressurs for både elever og lærere på livoghelse.cdu.no.

Elevnettsted
Elevene kan arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. De kan lagre svar og tekster de jobber med og enkelt holde oversikt over eget arbeid. På nettstedet finner elevene ulike oppgavetyper og fordypningsstoff. og de kan lagre oppgaver og kommunisere med lærer. Ressursen er en viktig del av læreverket og brukes i kombinasjon med lærebøkene (i digital- eller papirutgave). Elevnettstedet har gratis innhold som supplerer læreboka. For tilgang til lydfiler av fagstoffet i de tre bøkene, kreves årlig lisens.

Digitale ressurser til lærer
For lærere finnes en nyttig ressurs med forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglige tema. Du finner også PowePoint-presentasjoner til alle kapitlene i lærebøkene. Lærere kan enkelt kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Læreren kan også tildele oppgaver til grupper eller enkeltelever. Dette frigjør verdifull tid og sørger for mindre administrasjon og mer læring! Egne digitale utgaver av lærebøkene er til god hjelp for planlegging og gjennomføring av undervisningen. Lærerressursen har en årlig lisens.

Brettbok og Unibok er digitale alternativer til læreboka
Den digitale læreboka er fullverdige alternativer til den papirbaserte læreboka. Liv og helse-bøkene er tilgjengelige i Unibok og Brettbok.

Andre aktuelle læreverk