Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole

/sek-asset/external-resources/4c02e39c-adb8-464c-887e-85e67b39850c/sek-asset/external-resources/29a9e918-3a5b-4e9b-bf04-131fdd6b4ba7

Om læreverket

Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole er et læreverket i fysikk for studenter uten fysikkbakgrunn fra videregående skole. Læreverket dekker den grunnlegende innføringen i generell fysikk for studier som bruker fysikk som redskapsfag: bioteknologi, biologi, kjemi, helse og medisin, klima- og miljøfag, energiøkonomi og ressursforvaltning, geofag og geomatikk, akvakultur, næringsmiddelfag og matvitenskap og naturfag i lærerutdanningen.

Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole består av

  • grunnbok
  • oppgavesamling
  • nettsted for studenter og forelesere