Bokmål-nynorsk ordbok

/sek-asset/external-resources/21feb75f-5a68-49a5-852f-282a8e415bc3/sek-asset/external-resources/2758776e-ef70-407a-aa4e-eee8bdbf08f7

Om læreverket

Bokmål-nynorsk ordbok er høsten 2019 utgitt i ny utgave – modernisert og utvidet. Denne populære ordboka er skapt for å gjøre det enklere med nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål. Med en bokmål-nynorsk ordbok slår brukeren opp på bokmålsordet og finner riktig/anbefalt nynorsk ord. Bok har dermed klare fordeler sammelignet med en vanlig nynorsk ordliste.
Ordboka har over 39 000 oppslagsord og et moderne ordforråd.

Bokmål-nynorsk skoleordbok er en mindre utgave tilpasset sidemålsundervisningen på ungdomstrinnet.

Bokmål–nynorsk ordbok (2019) er à jour og aktuell for alle bokmålsbrukere som ønsker å skrive korrekt og godt på nynorsk.
Ordboka er laget for å gjøre det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, enten man er ansatt i offentlig forvaltning, er student eller elev i videregående skole. Den nye utgaven er utvidet med 8000 ord og har et modernisert ordforråd.

• Mer enn 39 000 oppslagsord
• Detaljerte opplysninger om bøyning
• Mange eksempler og uttrykk
• Rammer med norske ordtak
• Grammatikk og norgeskart
• Lett og rask å slå opp i
• Tillatt å bruke på eksamen i videregående skole og i ungdomsskolen.

Bokmål–nynorsk ordbok (2019) gjør skriving på nynorsk enklere.
Oppslagsordene er tydelig markert med blå skrift og er fulgt av det tilsvarende ordet på nynorsk, med bøyningsformer, synonymer, eksempler og uttrykksmåter.

Nynorsk har mange valgfrie former, og dette gjør det mulig å skrive et korrekt nynorsk som ligger tett opp til mange av dialektene våre. Den store valgfriheten gjør det imidlertid vanskelig å skrive konsekvent nynorsk for dem som har bokmål som hovedmål. I denne ordboka har vi gjort et utvalg av former og dermed gjort både oppslag og tekstproduksjon enklere.

Grammatikkdelen gir en enkel og god innføring i nynorsk grammatikk. Her får brukeren en komplett oversikt over nynorske former og bøyninger samt råd om god språkføring.
Bokmål–nynorsk ordbok er særlig velegnet for elever i videregående skole som har nynorsk som sidemål.


Bokmål-nynorsk skoleordbok

Bokmål–nynorsk skoleordbok er tilpasset elever som går i ungdomsskolen, og som har nynorsk som sidemål. Den gjør det enklere å skrive riktig nynorsk ved at elevene kan slå opp på bokmålsordet og finne riktig nynorsk ord. Valg av skrifttype (font), farge på oppslagsordene og et brukervennlig format gir til sammen svært god lesbarhet og håndterbarhet. Boka er skrevet etter nynorskrettskrivinga fra 2012. Les mer om Bokmål–nynorsk ordbok

Cappelen Damms ordbøker er i et hendig og behagelig format med slitesterkt fleksibind. Bokmål-nynorsk ordbok finnes også i digital utgave, se www.clarify.no.