Allez hop!

/sek-asset/external-resources/6803957c-3b01-4c75-af28-9191f739956f

Om læreverket

I Allez hop! gjør elevene seg kjent med fransk på en leken og enkel måte, der hovedfokus er innlæring av ord og fraser. Det er lagt opp til forsiktig progresjon med gode muligheter for repetisjon og tilpasning. Målet er å inspirere elevene og gi dem lyst til å lære fransk. Læreverket er tilpasset læreplanen fra 2006.

Fransk 8-10 til fagfornyelsen finner du i Skolen fra Cappelen Damm.

Det er lagt opp til langsom progresjon med gradvis oppbygging av språket gjennom nivåvariasjon og repetisjon av både tekster og oppgaver. Verket gir elevene god forståelse av fransk grammatikk og uttale og hjelper dem til å klare seg på fransk i enkle hverdagssituasjoner.

Tekstbok
De ulike kapitlene i tekstboken består av korte dialoger etterfulgt av hovedtekst og øvingsoppgaver. Gjennom tekstene og de enkle dialogene blir elevene kjent med fransk dagligtale og grammatikk.

Arbeidsbok
Med Allez hop! får elevene mulighet til å lære seg språket på ulike måter. Arbeidsboken inneholder mange og varierte oppgaver med gode differensieringsmuligheter. Målet er at alle skal finne noe de ønsker å arbeide med.

Elevfasit
Til arbeidsboken følger en elevfasit med svar på alle oppgavene.

Allez hop! 8-10 Lyd
Skolelisens for all lyden til læreverket.

Lærerens bok
Lærerens bok inneholder ekstra oppgaver, ideer, tekster til lytteoppgaver og kopieringsoriginaler. Her finner du også en mengde metodiske tips og kopieringsunderlag til hvert kapittel. I tillegg er det ekstra øvingsoppgaver i grammatikk bak i boken. Med jevne mellomrom følger «Test deg selv»-oppgaver, der elevene selv kan finne ut hva de har lært.


Allez hop! er opprinnelig et svensk læreverk. Den norske forfatteren av verket, Torunn Wiig Warendorph, har tilrettelagt læreverket for norske forhold og skrevet nye tekster og oppgaver for den norske utgaven.

Andre aktuelle læreverk