Foto: E+ /Nikada

Tysk 8-10 fra Cappelen Damm

Om læreverket

Tysk 8-10 fra Cappelen Damm er en revisjon av Jetzt 8-10 og følger ny læreplan i tysk til fagfornyelsen.

Tysk 8-10 fra Cappelen Damm handler ikke bare om hvordan språket er bygget opp, men viser elevene hvorfor det er gøy og nyttig å mestre tysk. Verket legger vekt på sammenhengen mellom tysk og andre språk elevene kan fra før, og elevene inviteres til å lete etter mønstre i språket og ta dem i bruk.


GRUNNBOK

Grunnboka er en kombinert tekst- og arbeidsbok har tekster om reelle situasjoner elevene møter, og elevene motiveres til å snakke og skrive om ting de er opptatt av.


LÆRERENS BOK - en helt ny type bok for læreren
Lærerens eneste bok, med samme visning av sidene som i elevboka. Det er en utvidet versjon av grunnboka, med ekstra marg med nyttig informasjon, konkrete tips og forslag til undervisningen, og veiledning til vurdering.
KOMPONENTER I LÆREVERKET
Tysk 8. trinn
Grunnbok
Lærerens bok
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - BrettbokTysk 9. trinn
Grunnbok
Lærerens bok
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - BrettbokTysk 10. trinn
Grunnbok
Lærerens bok
Digital lærebok - Unibok
Digital lærebok - Brettbok

Felles for tysk 8., 9, og 10. trinn

Digital lærerressurs

Skolen fra Cappelen Damm - vår nye digitale tjeneste

Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt?

Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn. Lærestoffet formidles i læringsstier som inneholder film, podkast, lydbøker, spill, reportasjer, tekster og oppgaver. Fleksible lisensmodeller gjør det mulig å bruke og betale for det dere trenger.

Tysk kan også kjøpes som enkeltfag.