Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK20)

Kroppsøving for videregående skole
/sek-asset/external-resources/000e0158-92a1-4f0a-8b92-310c2ab620fe

Om læreverket

Gymnos (LK20) er et læreverk i kroppsøving på videregående skole. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og viser et mangfoldig utvalg av øvelser, aktiviteter og treningsplaner. Gratis elevnettsted med oppgaver og Pluss elevnettsted med læringsstier, treningsplaner og videoer. Lærernettstedet har gode eksempler på undervisningsopplegg.
Komponenter

• Gymnos Lærebok (LK20) – med teori, øvelser, aktiviteter og oppgaver
• Gymnos Elevnettsted - gratis (LK20)
• Gymnos Pluss Elevnettsted - læringsstier (LK20)
• Gymnos Lærernettsted (LK20)
• Gymnos Unibok (LK20)
• Gymnos Brettbok (LK20)

Fagstoffet i Gymnos lærebok er differensiert ved at viktig stoff og ekstrastoff er plassert i egne rammer. Alle kapitlene avsluttes med oppgaver og sammendrag. Gymnos er strukturert i vg1, vg2 og vg3 som i læreplanen. Sist i boka er det en innføring i mange kjente øvelser og aktiviteter.


På vg1 møter elevene grunnleggende metoder for øving og trening for å kunne planlegge og oppnå individuelle mål. Fagstoffet har en tydelig progresjon og på vg2 veiledes elevene videre til å utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme psykisk og fysisk helse. På vg3 får elevene en mer grundig innføring i treningsplanlegging og forståelse av sammenhengen mellom trening, kropp og helse i samfunnet. Et rikt utvalg av aktiviteter, lek, dans og friluftsliv motiverer til bevegelsesaktivitet og naturglede og viser hvordan kroppsøvingsfaget kan være med på å påvirke mennesker og natur.

Gymnos Elevnettsted er gratis og inneholder tekstoppgaver elevene kan arbeide med selvstendig. Gymnos Elevnettsted Pluss inneholder læringsstier som leder elevene til å trene på egen hånd. Lærer kan kommunisere med eleven. Et eget lærernettsted hjelper deg med planleggingen og utføringen av kroppsøvingstimene.

gymnos.cdu.no

Andre aktuelle læreverk