Español Tres Digital. Spansk 3 (LK20)

Digitalt læreverk
Prøvetilgang for skoler (bestilling)
/sek-asset/external-resources/5fa3f8b1-63c8-4ec6-938b-74de09358fa5

Om læreverket

Digitalt læreverk for spansk fordypning – Spansk 3; LK20
Español Tres Digital er et fullverdig og praktisk læreverk for som dekker kompetansemålene for spansk nivå 3 i LK20. Læreverket består av 60 tekster innen skjønnlitteratur og sakprosa fra den spansktalende verden. Tekstene er nøye utvalgt for å dekke kompetansemålene for spansk III og for at læreren skal kunne tilpasse og differensiere undervisningen. Læremiddelet har funksjonalitet som gjør det velegnet for nettbasert undervisning.


Om tekstene
Vi har tatt med tekster av kjente og ukjente forfattere både fra Spania og Latin-Amerika. Det er dikt, noveller, fortellinger, artikler og utdrag fra romaner. Gjennom arbeidet med tekstene og det tilhørende oppgavematerialet, vil elevene lære seg å se tekster og temaer, epoker og forfattere i en historisk, sosial og kulturell sammenheng. Til hver tekst hører det forfatterbiografi, lydfiler, bildemateriale, lenker, interaktive oppgaver og forslag til undervisningsopplegg for læreren.

Mange oppgaver og stor valgfrihet
Til alle tekstene i Español Tres Digital finnes oppgaver innen:
Comprensión
Vocabulario
Expresión escrita
Expresión oral
Gramática (til tekster der det presenteres aktuell grammatikk for dette nivået)
Busca en la red

Aktiviteter og funksjoner
Vi har lagt vekt på at oppgavedelen skal være stor og innholdsrik slik at læreren kan velge ut det han ønsker å arbeide med og tilpasse undervisningen til grupper og enkeltelever. Tekstene er lest inn som lydfiler med ulike dialekter og aksenter representert. Utvalgte gloser er markert med hyperlink slik at eleven raskt kan få oversettelse.

Grammatikk
Presentasjon av utvalgte grammatiske temaer finnes i en oversikt på nettsiden. Rene grammatikkoppgaver er knyttet til de tekstene der aktuell grammatikk gjennomgås.
I tillegg har elever og lærere sømløs tilgang til grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten Spansk, som har orddrill, verbdrill, skrivetrening og grammatikkøvinger. Den aktuelle grammatikkteorien kan slås opp med et tastetrykk mens man jobber. Alle oppgaver finnes på to nivåer.

Ordbok
Español tres digital har Cappelen Damms Spansk ordbok integrert, slik at oppslag kan gjøres enkelt.

Funksjonalitet for oversikt og tilpasset undervisning

  • Rapportfunksjon gir mulighet for å se hvilke oppgaver elevene har gjort, og hvordan det har gått. Dette gir grunnlag for å tilpasse undervisningsopplegget til den enkelte.
  • Du kan kommunisere med elevene dine gjennom meldingsfunksjonen.
  • Prosessorientert skriving: Elevene kan skrive, lagre og levere tekstene sine direkte på siden, og du som lærer kan rette og gi tilbakemelding.
  • Du kan tildele oppgaver til den enkelte elev eller til grupper.
  • Du kan lage egne oppgaver


Lisenser
Elevlisens gir tilgang til et komplett læreverk som dekker hele faget med tekster, oppgaver og grammatikk.
Lærerlisens gir tilgang til samme innhold som elevene, men inneholder også en rikholdig lærerressurs. Forslag til årsplan og veiledning i bruk av nettstedet er inkludert i lærerressursen.

Komponenter:
Español tres digital Elevnettsted, årslisens.
Español tres digital Lærernettsted, årslisens.
Español tres digital Textos, tekstantologi med et utvalg av tekstene fra nettstedet.