Deutsch Drei Digital. Tysk 3 (LK20)

Digitalt læreverk
(bestilling)
/sek-asset/external-resources/695a02d5-6e9a-4f33-b682-70f87f3540f7/sek-asset/external-resources/fc856bb3-2347-4216-b66b-d78b60631e6f

Om læreverket

Deutsch Drei Digital er et helhetlig og praktisk digitalt læreverk som dekker kravene i læreplan LK20 for tysk 3 i videregående skole.
Deutsch Drei Digital er i 2022 oppdatert med nye tekster innen historie og samfunnsfaglige temaer. Det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap er tydeliggjort, samt at alle leksjoner er knyttet til kompetansemålene i LK20. Ny og forbedret funksjonalitet gir enklere navigasjon på nettstedet og du som lærer kan enkelt kommunisere og følge opp elevenes arbeid.

Deutsch Drei Digital er et helhetlig og praktisk digitalt læreverk som dekker kravene i læreplan Kunnskapsløftet for programfaget tysk III i videregående skole. Deutsch Drei Digital har fra høsten 2019 nye og nyttige funksjoner og nytt design.

Elevene kan i Deutsch Drei Digital (DDD) gjøre dypdykk i temaer innenfor det tyskspråklige området gjennom et utvalg tekster innen litteratur og sakprosa. I tillegg finnes en rekke ekstra ressurser og aktiviteter, som forfatterbiografier, lydfiler, bildemateriale, språklige oppgaver, filmsnutter og lenker til aktuelle ressurser.

Grammatikken dekkes gjennom tilgang til læremiddelet Språkporten tysk, som er integrert i DDD. Språkporten inneholder grammatikk med teori og interaktive oppgaver, orddrill, verbdrill og skrivetrening.

Deutsch Drei Digital har en rekke funksjoner som gjør det motiverende og praktisk i bruk:

  • Du kan kommunisere med elevene dine gjennom meldingsfunksjonen, og elevene dine kan skrive, lagre og levere tekstene sine direkte på siden, hvor du som lærer også kan rette og gi tilbakemelding.
  • Rapportfunksjon gir mulighet for å se hvilke oppgaver elevene har gjort, og hvordan det har gått. Dette gir grunnlag for å tilpasse undervisningsopplegget til den enkelte.
  • Cappelen Damms Tysk ordbok (2017) er integrert i DDD og lett tilgjengelig for søk og oppslag. Den inneholder 56 000 oppslagsord med ordklasse, kjønn og bøyning, faste uttrykk, ordtak og eksempler. 
  • Alle oppgavene er lagt opp slik at de kan leveres og lagres skriftlig direkte på nettstedet.

Deutsch Drei Digital gir en systematisk og helhetlig tilnærming til tysk 3.

Deutsch Drei Literatur er en antologi med de litterære tekstene fra DDD. Boka har gloselister og kildehenvisninger til hver tekst. Den er ment som et supplement til det digitale læremiddelet for elever som ønsker å lese tekstene i trykt format.