Håvar Brattli og Niels Frederik Garmann-Johnsen
Hvorfor er design thinking som innovasjonsmetodikk mer aktuell enn noen gang?

I denne episoden av Akademisk kvarter drøfter Håvar Brattli og Niels Frederik Garmann-Johnsen metodene og de ulike fasene og prinsippene som design thinking baserer seg på. 

Boken Design thinking på norsk er den første norske læreboken om design thinking. 


Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Design thinking på norsk

Håvar Brattli, Niels Frederik Garmann-Johnsen og Alexander Utne

Design thinking har vokst seg fram til å bli en av verdens mest populære metodikker for innovasjon og nyskapning. Disse metodene og prinsippene brukes i dag av store og små organisasjoner, i en rekke ulike bransjer, for å utvikle produkter, tjenester, prosesser og andre typer løsninger. I en verden preget av globalisering, høy konkurranse, kravstore kunder, teknologiske muligheter, men også betydelige utfordringer relatert til bærekraft og miljø, er design thinking som innovasjonsmetodikk mer aktuell enn noen gang.


Dette er den første norske læreboken om design thinking. Boken gir en praktisk innføring i metodene og de ulike fasene og prinsippene som design thinking baserer seg på, og den kombinerer faglig teori med konkrete verktøy og eksempler. Vårt mål er at du kan bruke den som et veikart i ditt eget innovasjonsarbeid. Boken retter seg mot studenter, gründere, ledere, konsulenter, markedsførere og andre som jobber med innovasjon og utvikling. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, verken for at du skal forstå innholdet i boken, eller for at du skal kunne ta i bruk design thinking-metodikken.

Les mer
Design thinking på norsk
Design thinking på norskHåvar Brattli, Niels Frederik Garmann-Johnsen og Alexander Utne
319,–