Njord Wegge og Ola Kjørstad
Hvordan skal Nord-Norge forsvares?

Hvilke utviklingstrekk innen forsvars- og sikkerhetspolitikken ser vi i nordområdene?

I denne episoden av Akademisk kvarter drøfter Njord Wegge, professor ved Krigsskolen / Forsvarets høgskole og Ola Kjørstad, instruktør og veileder på Krigsskolen / Forsvarets høgskole, ny forskning knyttet til forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål i nordområdene. Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon som bakteppe gir samtalen en innføring i militærmaktens rolle i regionen.

Boken "Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis" retter seg mot alle med interesse for forsvarspolitiske spørsmål.

God lytt!

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

Soundcloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis

Njord Wegge (red.)

Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis presenterer ny norsk forskning på forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål i nordområdene. Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon som bakteppe gir boken en unik innføring i militærmaktens rolle i regionen. Boken retter seg mot alle med interesse for forsvarspolitiske spørsmål.


Gjennom forskningsbidrag fra eksperter innen land-, sjø- og luftmilitære forhold gir Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis en helhetlig oversikt som vil være særlig relevant for studenter på våre tre krigsskoler, men også for studenter i fag som statsvitenskap og historie, samt forskere og praktikere innenfor feltet.


Boken har også som ambisjon å videreutvikle debattene om militærmaktens rolle i nordområdene og i Arktis, og bidra til økt forståelse av pågående utviklingstrekk innen forsvars- og sikkerhetspolitikken i nord.

Les mer
Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis
Sikkerhetspolitikk og militærmakt i ArktisNjord Wegge (red.)
429,–