Henrik Holm og Øivind Varkøy
Hvor stor rolle spiller musikk i ulike religioner og ulike religiøse sammenhenger?

Det finnes mye forskning på musikk og religion, men lite om hvordan de møtes. Antologien "Musikk og religion" forsøker å gjøre noe med dette.

Utgivelsen retter seg mot alle med interesse for møter mellom disse to livsfenomener.

I denne episoden av Akademisk kvarter hører du førsteamanuensis i pedagogikk Henrik Holm i samtale med professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap Øivind Varkøy, som samtaler om det er mulig å overskride en musikalsk erfaring henimot det religiøse uten å måtte hoppe over dette gapet? Og finnes det en vei fra religionen direkte inn i musikken som klangfenomen? Utgivelsen Musikk og religion: Tekster om musikk i religon og religion i musikk kan du lese gratis på våre nettsider.
 

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Musikk og religion

Tekster om musikk i religion og religion i musikkHenrik Holm og Øivind Varkøy (red.)

Musikk spiller en stor rolle i ulike religioner og ulike religiøse sammenhenger. Musikk og religion: Tekster om musikk i religion og religion i musikk setter søkelyset på møtepunkter mellom musikk og religion.


Mennesker erfarer religion i musikken, og i religionen møter mennesket i musikalske uttrykk. Selv om musikk og religion utvilsomt gjennomtrenger hverandre, kan vi også støte på gap mellom dem: Er det mulig å overskride en musikalsk erfaring henimot det religiøse uten å måtte hoppe over dette gapet? Og finnes det en vei fra religionen direkte inn i musikken som klangfenomen? Forblir det ikke bare en religiøs fortolkning av musikk? Det finnes mye forskning på musikk og religion, men lite om hvordan de møtes. Denne antologien forsøker å gjøre noe med dette.


Musikk og religion retter seg mot alle med interesse for møter mellom disse to livsfenomener. Den vil være særlig aktuell for studenter innenfor utøvende, skapende og vitenskapelige musikkutdanninger, teologi og religionsvitenskap.


Boken er redigert av Henrik Holm (førsteamanuensis i pedagogikk, OsloMet, og professor i filosofi, Steinerhøyskolen), og Øivind Varkøy (professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap, Norges musikkhøgskole, og professor II i musikk, OsloMet).

Les mer
Musikk og religion
Musikk og religionTekster om musikk i religion og religion i musikkHenrik Holm og Øivind Varkøy (red.)
Åpen tilgang