Christine Lundberg Larsen og Hans Christian Ellefsen
Hvilke vanskeligheter må overkommes slik at man kan skape bærekraftige og lønnsomme selskaper?

I denne episoden av Akademisk kvarter drøfter Christine Lundberg Larsen, Managing Director i Amesto Footprint og Hans Christian Ellefsen, direktør for Teknologi, Innovasjon og Bærekraft i Regnskap Norge, hvilken rolle regnskap, økonomistyring og finans spiller for sirkulære virksomheter, samt hvilke utfordringer de sirkulære forretningsmodellene ofte møter. Boken "Regnskap og økonomistyring i sirkulære virksomheter" gir konkrete råd og starthjelp for sirkulære oppstartsvirkomheter.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Regnskap og økonomistyring i sirkulære virksomheter

Larsen, Alu, Antonsen, Ellefsen, Granrud, Hanssen, Strøm-Andresen, Sundalskleiv og Tryggestad

Regnskap og økonomistyring i sirkulære virksomheter forklarer hvilken rolle regnskap, økonomistyring og finans spiller for virksomheter i en sirkulær økonomi, og hvilke barrierer de sirkulære forretningsmodellene støter på. Boken viser hvordan vanskelighetene kan overkommes slik at man kan skape bærekraftige og lønnsomme selskaper.


Sirkulærøkonomi er et relativt nytt begrep som beskriver en økonomisk modell med omstilling fra en lineær og råvarebasert bruk-og-kast-økonomi til en mer bærekraftig økonomi, der reparasjon, gjenbruk/ombruk, resirkulering og gjenvinning er viktige elementer. I en lineær økonomi hentes ressurser ut og foredles til produkter som brukes i en periode og ender opp som avfall. I en sirkulær økonomi er produktene designet for å vare så lenge som mulig – de kan enkelt repareres og oppgraderes, og slitedeler kan byttes ut. Når produktene ikke kan brukes mer, kan de dekomponeres, avfallet gjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik kan man utnytte ressursene flere ganger, og minst mulig går tapt som avfall.


Regnskap og økonomistyring i sirkulære virksomheter gjennomgår regnskaps-, skatte- og avgiftsregler med utgangspunkt i casestudier av eksisterende sirkulære virksomheter. Videre har boken kapitler om innkjøp, finansiering, likviditet, bærekraftsrapportering, samt et kapittel med konkrete råd og starthjelp for sirkulære oppstartsvirkomheter.


Forfatterne av boken er fageksperter innen regnskap, skatt og avgift, økonomi, finans og virksomhetsstyring. Boken henvender seg til alle med interesse for å forstå de økonomiske og regnskapsmessige sammenhengene i sirkulære forretningsmodeller, og hvordan man på best mulig måte kan innrette økonomistyringen og finansieringen. Den vil være særlig relevant for studenter, regnskapsførere, økonomer og ledere.

Les mer
Regnskap og økonomistyring i sirkulære virksomheter
Regnskap og økonomistyring i sirkulære virksomheterLarsen, Alu, Antonsen, Ellefsen, Granrud, Hanssen, Strøm-Andresen, Sundalskleiv og Tryggestad
369,–