Øystein Gullvåg Holter og Lotta Snickare
Hva skjer når man iverksetter tiltak for å fremme likestilling?

I denne episoden av Akademisk kvarter snakker Øystein Gullvåg Holter og Lotta Snickare bl.a. om årsaker til ulikestilling, og hva som skjer når man iverksetter tiltak for å fremme likestilling.

I Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring presenterer resultatene fra et omfattende forsknings- og tiltaksprosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Boka innleder med en dybdestudie av karriere, kjønn og likestilling i akademia. Studien, som er basert på både spørreundersøkelser, intervjuer og følgeforskning, gir ny og oppdatert kunnskap om forskerhverdagen i norsk akademia. Blant temaene som belyses er syn på likestilling og kjønnsbalanse, effekter av mannsdominans, seksuell trakassering, kjønn og publisering, og hvordan kjønn og mangfold henger sammen.

Hør Akademisk kvarter i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring

Øystein Gullvåg Holter og Lotta Snickare (red.)

Hvordan står det til med likestillingen innenfor realfag og teknologi? Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring presenterer resultatene fra et omfattende forsknings- og tiltaksprosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Forskerne har undersøkt likestillingssituasjonen ved fakultetet, sett på årsaker til ulikestilling, og på hva som skjer når man iverksetter tiltak for å fremme likestilling.


Boka innleder med en dybdestudie av karriere, kjønn og likestilling i akademia. Studien, som er basert på både spørreundersøkelser, intervjuer og følgeforskning, gir ny og oppdatert kunnskap om forskerhverdagen i norsk akademia. Blant temaene som belyses er syn på likestilling og kjønnsbalanse, effekter av mannsdominans, seksuell trakassering, kjønn og publisering, og hvordan kjønn og mangfold henger sammen.


I tillegg til å presentere ny empiri utgjør boka også et nyskapende bidrag til teoriutvikling innen likestillingsforskningen. I bokas del 2 presenterer forfatterne tre arbeidsmodeller som belyser aktuelle mekanismer og utfordringer i likestillingsarbeidet. Deretter trekkes linjen videre til arbeidet for å fremme likestilling. I siste del analyseres tiltakene som ble iverksatt for å øke likestillingen ved fakultetet, hvilke effekter de hadde, og hva en organisasjon kan gjøre for å øke likestillingen. Bredden i boka gjør den relevant for alle som er opptatt av likestilling i forskning og høyere utdanning. Både forskere, ansatte, studenter, praktikere og politikere vil ha stor nytte av boka.


Øystein Gullvåg Holter er professor emeritus ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Lotta Snickare er forsker ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, og ved Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.


"Dette er givende og inspirerende lesning. Forskningsdata, modeller og tiltak er knyttet tydelig sammen. Tematikken ses i perspektiv og drøftes i lys av et stort tilfang av annen forskning. Hva som konkret kan gjøres for å øke likestillingen i organisasjonen beskrives detaljert. Alt dette gjør boka helt spesiell."

Solveig Kristensen, dekan, det matematisk-naturvitenskapelige

fakultet, Universitetet i Oslo

Les mer
Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring
Likestilling i akademia – fra kunnskap til endringØystein Gullvåg Holter og Lotta Snickare (red.)
Åpen tilgang